Regina Wolska

     Taniec jako forma artystycznego wyrażania się fascynował mnie od dziecka.  W mojej bliższej i dalszej rodzinie pełnił wyjątkową rolę. Ale kto słyszał o choreoterapii w czasach mojej młodości? Jednak zdarzył się „cud”. W marcu 1994r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbywały się kilkudniowe warsztaty pt.” Doświadczanie ciała przez taniec”. Jaka to była fascynacja … Ile odkryć... Podróż po większą świadomość siebie.

     Tak to się zaczęło i potoczyło już błyskawicznie. „Kto szuka - znajduje”. Wystarczy się schylić. Nastąpiła eksplozja warsztatów. Francja, Indie.... Czytaj Dalej >

 

 

M u z y k a   i   T a n i e c   b e z   G r a n i c