fbpx

Warsztaty skierowane do psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, pracowników domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo–wychowawczych, instruktorów domów kultury, pracowników socjalnych.

Nie musisz być tancerzem. Wystarczy, że czujesz... taniec, ruch... muzykę.

Uczucia odzwierciedlają nasz stosunek do rzeczywistości, wyrażają emocjonalne nastawienie do drugiego człowieka, zdarzeń i innych elementów otaczającego świata. Doświadczamy uczuć pozytywnych i negatywnych. Ważną rzeczą jest poznanie uczuć, ich oddziaływania na nas, by móc je kontrolować. Poznać świat swoich uczuć oznacza w pewnym sensie poznać siebie. Poprzez uczucia ujawnia się to, co jest w nas najgłębsze, a więc nasze oczekiwania, tęsknoty, nadzieje, również lęki, obawy, potrzeby. Kolejnym ważnym elementem w pracy nad uczuciami jest ich akceptacja. Z uczuciami, nawet najbardziej negatywnymi, nie należy walczyć, nie należy ich z lękiem odrzucać, ale świadomie podjąć. Uczucia negatywne są nieprzyjemne w przeżywaniu. Często odrzucamy je odruchowo. Uważamy, że są dla nas źródłem nieszczęścia i złego samopoczucia. Uczucia negatywne są więc znakami, że dana sytuacja odbierana jest przez nas jako zagrożenie; to jakby ostrzeżenie: Uwaga niebezpieczeństwo! Przykładem uczuć negatywnych może być gniew, złość, zazdrość, wstręt, niechęć, odraza, irytacja, niezadowolenie, oburzenie, nienawiść. 

Uczucia same w sobie (obojętnie czy pozytywne czy negatywne) rodzą się niezależnie od woli człowieka. Dopiero świadoma i wolna reakcja na nie, kontrolowanie lub uleganie uczuciom podlega ocenie moralnej. Czym innym jest uczucie gniewu, a czym innym podleganie temu uczuciu i pójście za nim.

Zapraszam na warsztat, na którym poznasz metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Program:

 1. Podstawy terapii kreatywnej
 2. Konstruktywne strategie w pracy terapeutycznej w zakresie radzenia sobie z negatywnymi (trudnymi) emocjami;
  • zastosowanie choreoterapii
  • transformacyjna rola muzyki
  • taniec i obraz
  • psychodrama
 3. Taniec terapeutyczny
 4. Relaks przy muzyce
 5. Indywidualna praca rozwojowa z wykorzystaniem poznanych metod.
 6. Refleksja personalna

Korzyści z udziału w warsztacie z zakresu arteterapii:

 • Możliwość zastosowania programu do prowadzenia formalnych i nieformalnych grup.
 • Poznanie zastosowania różnych form arteterapii (muzyka, taniec, plastyka, teatr) w pracy z grupą.
 • Pomoc w diagnozie sytuacji wychowawczej w grupie.
 • Ułatwienie podjęcia szybszej interwencji, pomocy osobie/grupie.
 • Podniesienie samoświadomości, poczucia własnej wartości i osobistej autonomii.
 • Doświadczenie pewności siebie w relacjach z innymi.
 • Pozwalanie na wyrażanie swoich uczuć i myśli.
 • Pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.
 • Płyta cd

Uwaga: warsztaty mogą zostać potraktowane jako wstęp do Interdyscyplinarnego Kursu Choreoterapii.

Wymagania: wygodny strój, zmienne obuwie lub boso, karimata, kocyk, notes, długopis, coś do picia.

Termin / miejsce:
Wrocław: termin: 27 kwietnia i 18 maja 2019r.

Harmonogram: godz. 10.00 - 13.30, (przerwa obiadowa godz. 13.30 - 15.30), godz. 15.30 – 18.30

Adres: Wrocław, Kamienica Pod Aniołami,
ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 (centrum)
Koszt: 420 zł (2 zjazdy)

Organizator: Choreo4life

Zgłoszenia: wolska@choreoterapia.pl
tel. 606 980 704

Termin zgłoszenia udziału: do 13 kwietnia 2019 r.
O udziale decyduje kolejność zgłoszenia i wpłata należności za warsztaty
Prowadząca:
Regina Wolska, wykładowca i autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia WSB). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu ds. standardów. Współpracuje m.in. z: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu, Akademią Muzyczną w Katowicach, Uniwersytetem Muzycznym w Białymstoku. Stowarzyszeniem Nauczycieli Muzyki.

Współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię.
Specjalizuje się w pracy z kobietami, z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, dziećmi.
Prowadzi również w Polsce autorskie warsztaty psychoedukacyjne ( Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Opole). Stworzyła i prowadzi grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych).

www.choreoterapia.pl