fbpx

Interdyscyplinarny
kurs choreoterapii - terapii tańcem
we Wrocławiu 2019 r.

Start w zależności od zebrania się grupy.
Zgłoszenia: wolska@choreoterapia.pl, tel. 606 980 704

O KURSIE

Interdyscyplinarny kurs choreoterapii – terapii tańcem jest autorskim programem, opartym o wieloletnie doświadczenia praktyczne, naukowe i dydaktyczne. Wykorzystuje podstawy terapii tańcem, elementy muzykoterapii, dramy, plastyki oraz metody: Rio Abierto, Life Art Process, 5 Rytmów, Butoh, Danza Contemplativa. W czasie kursu sięgamy również do rytuałów tanecznych z różnych kultur na świecie oraz tańców w kręgu.

W programie: metodyka terapii tańcem, podstawy psychologiczne pracy z grupą, etyka terapeuty tańcem, transformacyjna rola muzyki, czynniki leczące, rekwizyt w terapii, fenomen dotyku, improwizacja taneczna, relaks z muzyką, wybrane rytuały taneczne na świecie, zastosowanie choreoterapii – terapii tańcem z różnymi grupami osób.
Kurs prezentuje holistyczne, całościowe podejście do człowieka. Na bazie praktycznych doświadczeń, głębszego spojrzenia w głąb siebie, odkrywania swoich talentów, zasobów, ograniczeń, inspiracji jest okazją do zgłębienia, rozszerzenia swoich umiejętności, wiedzy związanej z podstawami terapii tańcem. Przez dynamiczną praktykę ruchu w bezpiecznej atmosferze dotrzemy do samego centrum, do zrozumienia i poznania związku: ciało, umysł, duch, emocje. Kurs zainspiruje do kreatywnej pracy z grupą, dzięki której w pracy zawodowej łatwiej dotrzeć z przekazem i pomocą do swoich odbiorców.

Grupa docelowa: kurs adresowany do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, instruktorów domów kultury, pracowników socjalnych, bibliotekarzy, pracowników świetlic, przedszkoli i studentów.
Certyfikacja: Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu kursu, o podniesieniu kwalifikacji do ubiegania się o certyfikat choreoterapeuty i zdobyciu umiejętności do pracy z grupą choreoterapeutyczną.

Wymagania: wykształcenie na poziomie licencjatu (minimum)

Poziomy: I-podstawowy, II-średniozaawansowany, III- zaawansowany

PROWADZĄCA

Prowadząca: Regina Wolska

– certyfikowany choreoterapeuta, nauczyciel akademicki.  • autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Akademia WSB),
  • członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu, członek zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii współpracuje m.in. z: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (kursy choreoterapii), Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu, Uniwersytetem Muzycznym w Białymstoku, Akademią Muzyczną w Katowicach, Integrative Medical Center,
  • w Śląskim Teatrze Tańca przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu terapii tańcem (kursy, warsztaty),
  • brała udział w realizacji projektu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (British Council, Min. Spraw Wew. i Administracji),
  • zrealizowała projekt edukacyjno-taneczny dla fundacji Polsat w ramach akcji „Podaruj dzieciom słońce” w roku 2009r. była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji „Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
  • Jest częstym gościem na wielu międzynarodowych konferencjach z dziedziny arteterapii. Współpracuje z psychoterapeutami i lekarzami wspomagając terapię. Specjalizuje się w pracy z kobietami, z osobami niepełnosprawnymi,
  • Prowadzi również w Polsce autorskie warsztaty psychoedukacyjne (Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa).
  • Stworzyła i prowadzi grupy rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych).
  • Inspirowała się i poznawala tajniki choreoterapii, psychoterapii tańcem pracy z cialem u: Dominiki Żemełko-Norton (Niemcy), Judith Bunney (USA), Lynn Frances (Wielka Brytania), Danuta Koziełło (Wielka Brytania), Patricia Villanueva (Meksyk), A. Takenouchi (Japonia), Susan Painniu Floyd (Hawaje), B. Marecka-Zehebauer (Austra), Claudia Casanovas (Argentyna), Kate Shela (Wielka Brytania), Ursula Schorn (Niemcy), Maria Clotilde Robustelli (Brazylia), Victoria Hernandez (Hiszpania).
  • W czasie swoich podróży po świecie, na festiwalach (w tym Bravefestiwalu) poznaje tradycje i rytuały taneczne Maorysów, Indian, Afrykańczyków, Hindusów. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne, poznaje nowe metody pracy.

ISTOTNE INFORMACJEZGŁOSZENIA

Regina Wolska
wolska@choreoterapia.pl
tel. 606 980 704
decyduje kolejność zgłoszeń

www.choreoterapia.pl